Project: Groene Cirkel Bijenlandschap

In Nederland zijn sinds 2008 lokale bestuivingstekorten. Het gaat namelijk slecht met bestuivende insecten zoals de honingbij, wilde bijen en zweefvliegen. Te weinig bestuiving leidt tot economische schade, omdat de bestuiving van bloemen en verspreiding van stuifmeel essentieel is voor een hoogwaardige landbouw. Daarom werkt HEINEKEN met veel partners uit de gehele regio – waaronder burgers en scholen - aan een netwerk van leefgebieden en corridors met bloeiende planten en nestelgelegenheid. Zodat er een landschap ontstaat dat bijdraagt aan het behoud en de verspreiding van een diversiteit aan bijen en andere bestuivende insecten.

In de Groene Cirkel Bijenlandschap werken wetenschap, overheden, het bedrijfsleven, beheerders van gebieden en maatschappelijke organisatie samen met boeren, imkers en burgers aan het terugdringen van de wintersterfte bij de Honingbij en de achteruitgang van de Hommel en de Wilde Bij. Dit door meer voedsel en nestgelegenheid te bieden, het landschap aantrekkelijker en kleurrijker te maken en door behoedzaam om te gaan met chemische middelen.

Doelen

Het doel van dit project is om met het bijenlandschap meerwaarde te creëren. De ‘groene infrastructuur’ die door het creëren van robuuste, bloemrijke leefgebieden en verbindende linten en ‘stapstenen’ ontstaat, heeft meerdere functies. Ecologische functies, maar ook bijvoorbeeld recreatieve functies. HEINEKEN Zoeterwoude  kan door de omvang van het terrein (ca. 100 ha) en de gunstige ligging een belangrijk onderdeel worden van een robuust en divers bijenlandschap. Maar het bijenlandschap reikt ver buiten het terrein van de brouwerij.

Status

De Provincie Zuid Holland heeft € 250.000 subsidie aan Stichting Wijk en Wouden gegeven om een programma Bijenlandschap op te zetten. Daarnaast draagt Fonds 1818 financieel bij. Met dit geld wordt het volgende gerealiseerd:

  • praktische organisatie
  • sociale netwerk
  • bijenmonitoring door vrijwilligers
  • loketfunctie voor de helpdesk Bijenlandschap
  • organisatie van bijeenkomsten voor beheerders
  • communicatie over het bijenlandschap

Er is een nieuwe website www.bijenlandschap.nl voor het project Bijenlandschap met als boodschap: ‘Zonder bij geen aardbei’. Hieraan gekoppeld is in 2016 een campagne gestart in de traditionele en sociale media, met daarbij diverse publieksacties.

Binnen het bijenlandschap vallen meerdere initiatieven:

  • Bijenlinten bij boeren, dit is een project van De Groene Klaver waar zo’n  50 boeren aan meedoen.
  • Het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude gaat de uitvoerfase in.
  • Bijenradar van Naturalis is van start gegaan, waarbij burgers met hun aardbeienplantjes gegevens over bestuiving verzamelen.
  • Er is een netwerk voor groenbeheerders gestart, die zich - samen met hun aannemers – laten informeren. Dit netwerk heeft nu 80 deelnemers.

Organisatie

Trekker van de Groene Cirkel  Bijenlandschap is de burgemeester van Leiderdorp, Laila Driesen. Het netwerk wordt geëvalueerd door de netwerkmonitor van de Provincie Zuid Holland.

Planning

In april 2016 is het bijenlandschap als één van de drie eerste Nederlandse gebieden aangemeld bij het VCA-register (Verified Conservation Area). Binnen twee jaar zal aan de eisen van het keurmerk moeten zijn voldaan met oa een regionale visie op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en ecologisch beheer.

Er ligt een subsidieaanvraag voor het vervolgproject in 2017-2018.

Partners/Betrokkenen

Provincie Zuid Holland, Naturalis, Wageningen Environmental Research, drinkwaterbedrijf Dunea, een groot aantal gemeenten, Zuid-Hollands Landschap, Stichting EIS, Fonds 1818, BIZ Zoeterwoude en anderen waaronder scholen en groepen burgers. Zo deden in 2016 aan  het initiatief ‘Bijen in de Buurt ‘mee: 340 inwoners, 30 buurtinitiatieven en 125 scholen in Holland Rijnland (gekoppeld aan het Citizen Scienceproject Bijenradar van Naturalis).

De vijf kerngemeenten Leiden, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer, Leiderdorp, Hazerswoude-Rijndijk zijn zelf heel actief met bij-vriendelijke beplanting en participatie van inwoners aan het werk. In de Duin-en Bollenstreek wordt ook gewerkt aan bloemrijke bermen, de Provincie doet haar eigen bermen, Rijkswaterstaat is heel actief, en ook Hoogheemraadschap Rijnland |(Beedeal) en AKZONobel (eigen terrein, personeels-bijendag) en Archeon-Bijenlandschap Alphen doen mee met eigen activiteiten.

Contact

Eveliene Steingröver, Wageningen Environmental Research
info@groenecirkels.nl, eveliene.steingrover@wur.nl

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

www.bijenlandschap.nl