Project: Biodiversiteit op de brouwerij – fase 2

Door verbetering van de aanwezige natuurwaarden kan het terrein van de Heineken Brouwerij in Zoeterwoude het regionale ecosysteem versterken.

Fase 1 van het project is inmiddels uitgevoerd. Hierin is een inventarisatie gemaakt van aanwezige natuurwaarden op het brouwerijterrein en is een advies over potentiele verbeteringen uitgebracht. Voor het Uitvoeringsprogramma is Fase 2 van belang. Deze fase geeft een gericht functioneel ontwerp voor versterking van de natuurtypes die op het brouwerijterrein aanwezig zijn, afgestemd op de bedrijfsactiviteiten van de brouwerij èn passend bij het project Bijenlandschap.

Bijdragen, suggesties of meer weten?

Jan Kempers, Heineken

Nieuws over dit project