Project: Biodiversiteit als basiskwaliteit

De soortenrijkdom van de groene infrastructuur in zowel de stad als het landelijk gebied, is de basis voor de functies die deze groene gebieden kunnen uitvoeren. Deze biodiversiteit moet een bepaald niveau hebben voordat de groene gebieden kunnen voldoen aan de taken die omwonenden, bedrijven en overheden voor deze gebieden in gedachten hebben.

Een ecosysteemdienst is een dienst die door een ecosysteem aan mensen wordt geleverd. Bijvoorbeeld de levering van schoon drinkwater, bestuiving van gewassen, gelegenheid tot recreatie of een dienst die de andere diensten ondersteunt. De ‘basiskwaliteit’ Biodiversiteit is zo’n ondersteunende dienst. Het is de basis voor goed werkende landschapsdiensten.

Doelen

Binnen dit verdiepende project wordt onderzoek gedaan naar de Basiskwaliteit Biodiversiteit. Dit om meer begrip van het hoe en waarom te krijgen en om er achter te komen welke bouwstenen nodig zijn om deze basiskwaliteit te kunnen garanderen. En daarmee de landschapsdiensten die we willen en nodig hebben te kunnen realiseren.

Status

Er is een essay ontwikkeld en geschreven over nut en noodzaak van de Basiskwaliteit Biodiversiteit, de wetenschappelijke stand van de kennis en bouwstenen die nodig zijn voor het operationaliseren van basiskwaliteit biodiversiteit in gebiedsprocessen.
De Workshop ‘Implementing ecosystem services: examples from participative planning’ is georganiseerd in samenwerking met Leibnitz University binnen de European Ecosystem Services Conference 2016 EU, Helping nature help us, van 19 tot 23 september.

Planning

In 2017 vindt een pilotstudie plaats in Leiden en Ommelanden. Gesprekken zijn gaande voor een analyse van vraag en aanbod van ecosysteemdiensten die worden geleverd door de biodiversiteit in deze regio. Deze pilot draagt bij aan de Omgevingsvisie en het Leidse Duurzaamheidsprogramma.

Partners/Betrokkenen

Provincie Zuid Holland, Wageningen Environmental Research, Naturalis.

Contactpersoon

Eveliene Steingröver, Wageningen Environmental Research