Bijenhelpdesk

Bijenhelpdesk

Inmiddels is het algemeen bekend dat het niet goed gaat met (wilde) bijen en andere bestuivers, met als risico het (lokaal) uitsterven van soorten en het verslechteren van de bestuiving van bloemen en voedselgewassen. De juiste inrichting en het beheer van groen om daarmee bijen te ondersteunen, vraagt om specifieke kennis van de bijen en het benodigde groenbeheer.

Voor 2014 en 2015 wil Provincie Zuid-Holland groenbeheerders van openbaar en privaat groen die zich voor bijen willen inzetten, ondersteunen middels deze helpdesk. Het gaat per casus om een max. van 2 dagen maatwerkadvies door het onderzoeksinstituut Alterra Wageningen UR en Stichting EIS / Naturalis.

Bent u als professional eigenaar of beheer van een terrein in de regio Wijk en Wouden, en wilt u advies over welke maatregelen voor bijen op uw terrein te nemen, neem dan contact op met Robbert Snep van Alterra Wageningen UR. Wij zullen met u uw casus doorspreken, een veldbezoek brengen en uiteindelijk ons advies middels een korte notitie opleveren. Uw vraag en ons advies daarbij zullen op deze website gepubliceerd worden om andere initiatiefnemers te informeren.

  1. Is het beplantingsassortiment dat wij in het struinbos, bospark en ’t Bijenhoff planten aantrekkelijk genoeg voor de bijen? Welke soorten mis je?
  2. Welke andere elementen op het gebied van bijvriendelijke inrichtingen adviseer je om het gebied van de tweede fase nog bijaantrekkelijker te maken?
  3. En welke van deze elementen adviseer je voor de eerste fase?