Leefomgeving

Biodiversiteit op de Brouwerij en omstreken

Groene Cirkels wil met bedrijventerreinen, gemeentelijk groen, tuinen en wegbermen de bijen weer terugbrengen in het landschap. HEINEKEN heeft 100 ha bedrijfsterrein, waarvan op 35 ha de natuurwaarde is te verbeteren. Momenteel zijn hier enkele strakke gazons op het terrein veranderd in bloemrijke perken. In totaal zijn 6.000 m2 graszoden verwijderd, inheemse bloemen ingezaaid en op tien plaatsen bijenstations geplaatst. Er groeit een prachtige tuin voor bijen, vlinders en vogels. Een eerste en eenvoudige bijdrage aan de verbetering van de biodiversiteit in de regio. Met haar centrale ligging tussen Alphen aan den Rijn, Leiden en Zoetermeer kan de brouwerij een verbindende schakel zijn tussen bijeninitiatieven van burgers, boeren, overheden en bedrijfsleven. Zo ontstaat een veel groter regionaal bijenlandschap in Zuid-Holland.

Naast de bijenvelden kan de kwaliteit van de bosschages verbeterd worden zodat er meer zangvogels gaan broeden. Daarnaast kunnen de watergangen natuurvriendelijke oevers krijgen, zodat kikkers, jonge vissen en libellen daar beschutting vinden.

Het verbeteren van de leefomgeving en versterken van de biodiversiteit is voor Heineken Zoeterwoude van groot belang. Bijen zijn esstentieel voor de productieve landbouw: zonder bijen geen bier! Bovendien willen de partners van Groene Cirkels de leefomgeving rondom de brouwerij verbeteren.

Foto: Joost Bouwmeester
Foto: Joost Bouwmeester

Project: Versterking biodiversiteit en waterberging in de melkveehouderij

Project: Biodiversiteit op de brouwerij – fase 2

Project: Biodiversiteit als basiskwaliteit

Project: Bijenlandschap