Energie

Web-05-720x311-Energie.jpg


Momenteel gebruikt de HEINEKEN Brouwerij Zoeterwoude aardgas en elektriciteit. Groene Cirkels onderzoekt de mogelijkheden van hernieuwbare en klimaatneutrale energiebronnen zoals windenergie en biogas.

Windenergie

Begin 2015 zullen er vier windturbines op het brouwerijterrein gebouwd worden. De turbines zullen 43% van de op dit moment benodigde electriciteit kunnen leveren.

Biogas

Biogas is een klimaat-neutraal alternatief voor aardgas. De Zoeterwoude brouwerij heeft 20 miljoen m3 biogas nodig om op een klimaat neutrale wijze in zijn verwarmingsbehoefte te voorzien. Biomassa is nodig voor de productie van biogas. Er zijn voldoende mogelijkheden voor de productie van biomassa in de provincie. Potentiële bronnen zijn bermgras, gras, riet en mest van melkveehouders in het Groene Hart. Groene Cirkels kijkt naar mogelijheden om de hoeveelheid biogas uit het landschap en de landbouw te vergroten. Samenwerking zou het verschil kunnen maken in schaalvoordeel en efficiëntie, bijvoorbeeld door het gas van producten te verzamelen door middel van een biogas pijpleiding.

Project: Biogaskoppeling – fase 1

Project: Biogas uit het landschap