Samenwerken - de kritieke factor

Cees Anton de Vries, Origame
Cees Anton de Vries, Origame

Het mooie van samenwerking is: het heeft geen prijs (je kunt het niet kopen), het heeft geen vaste vorm (je kunt het niet contracteren) en het kan niet worden afgedwongen (je kunt het niet forceren of opleggen met macht). Samenwerken is bovendien altijd gelijkwaardig, symmetrisch en wederkerig, en je kunt het niet plannen, managen of subsidiëren. Samenwerken is het leukst en levert het meeste op, wanneer het lukt met mensen die anders zijn dan jij. Samenwerking is eigenlijk het productief maken van ‘verschil’. Geen doel op zich, maar het resultaat van mensen die hun best doen. En als je eenmaal van samenwerking geproefd hebt, dan weet je dat het een belangrijke voedingsbodem kan zijn van veiligheid, voorspoed en innovatie.

"Als je iets heel graag wilt bereiken en je vraagt iemand anders je te helpen, dan krijg je hulp."

Succes begint bij samenwerking

HEINEKEN is op lange termijn alleen succesvol op de wereldmarkt wanneer elk glas bier bijdraagt aan een betere wereld. Maar HEINEKEN kan alleen verduurzamen wanneer de buren, de toeleveranciers en instellingen in haar omgeving gaan samenwerken met het bedrijf. Groene Cirkels gaat daarom over duurzaamheid, energie, biodiversiteit, gezonde producten, water en kringlopen, maar bovenal over samenwerking. Groene Cirkels kan zorgen voor werkgelegenheid, een duurzaam landschap en innovaties in sectoren zoals landbouw, energie of transport. Maar zo’n resultaat begint bij mensen die leren samenwerken. Mensen van HEINEKEN, de gemeente, het boerenbedrijf, het Waterschap, het transportbedrijf, de provincie, natuurverenigingen en van de universiteit; mensen in Zoeterwoude en Leiden.

"Als je iets heel graag wilt bereiken en je vindt iemand die dat ook wil, dan krijg je een collega of een concurrent."

"Ik heb een droom"

De kiem voor samenwerken wordt gelegd door iemand die een droom heeft en de gelegenheid krijgt daarover te vertellen. Door er over te praten wordt de droom scherper en durft de dromer zijn droom serieuzer te nemen. Dit is het moment waarop andere mensen opstaan en zeggen: “Ik heb die droom ook”, of “Ik heb een andere droom, maar onze dromen kunnen elkaar mooi versterken”. De samenkomst van dromen is de bodem onder Groene Cirkels: mensen leren luisteren naar zichzelf en elkaar, en steken vervolgens de handen uit de mouwen. Vervolgens gaan collega’s de waarde herkennen en stap voor stap volgt een hele organisatie in de samenwerking. Voor goed bier heeft HEINEKEN nu al mooie hop, schone gerst, puur water en 7 hernieuwbare energie nodig. Om straks ook goed bier te kunnen leveren heeft HEINEKEN vooral samenwerking nodig: de kritieke factor binnen Groene Cirkels.

"Als je iemand vindt die jouw droom deelt en jou ook waardeert, dan krijg je het begin van samenwerking."