Netwerkend werken

Groene Cirkels brengt partijen uit de regio samen om kansrijke ideeën om te zetten naar concrete projecten. Door opgaven gezamenlijk aan te pakken, boeken we slimmere en snellere resultaten.

Ron van der Helm, directeur Leefomgeving en Bestuur provincie Zuid-Holland
Ron van der Helm, directeur Leefomgeving en Bestuur provincie Zuid-Holland

"We dragen elk ons steentje bij vanuit gezamenlijke doelen. Wie welk steentje bijdraagt is niet afhankelijk van posities, maar wie het mooiste steentje heeft."

Han Weber, gedeputeerde provincie Zuid-Holland
Han Weber, gedeputeerde provincie Zuid-Holland

"De transitie naar een nieuwe economie vraagt om een transitie in de manier van samenwerken."


Louise Fresco, voorzitter Raad van Bestuur Wageningen UR
Louise Fresco, voorzitter Raad van Bestuur Wageningen UR

"Groene Cirkels is het voorbeeld van ‘een gouden driehoek’ waarin we op basis van gelijkwaardigheid samenwerken met overheid en bedrijfsleven, en daarbij maatschappelijke eisen en randvoorwaarden niet uit het oog verliezen."


Martin Pozsgay, Brewery Director Zoeterwoude
Martin Pozsgay, Brewery Director Zoeterwoude

"Mijn droom is: de grootse brouwerij van Europa klimaatneutraal maken."Kees Slingerland, algemeen directeur Environmental Sciences Group Wageningen UR
Kees Slingerland, algemeen directeur Environmental Sciences Group Wageningen UR

"Groene Cirkels is een baanbrekend voorbeeld waarbij een bedrijf duurzaamheid gebruikt voor de verbetering van het eigen productieproces. Dat we dat kunnen realiseren zorgt voor een breed draagvlak."

Willem de Jonge, Senior Director HEINEKEN Netherlands Supply
Willem de Jonge, Senior Director HEINEKEN Netherlands Supply

"Groene Cirkels moet een wereldwijd voorbeeld worden van samenwerking met onze partners."Hans Schouffoer, oud-bestuurder hoogheemraadschap van Rijnland
Hans Schouffoer, oud-bestuurder hoogheemraadschap van Rijnland

"Wat we leren van de samenwerking met HEINEKEN kunnen we toepassen bij de samenwerking met andere bedrijven in ons gebied."


Mirja Baneke, consultant drinkwater-voorziening en waterbeheer bij Dunea
Mirja Baneke, consultant drinkwater-voorziening en waterbeheer bij Dunea

"In plaats van met de usual suspects samen te werken, vind ik het interessant om te zien wat HEINEKEN kan betekenen."Laila Driessen, burgemeester Leiderdorp
Laila Driessen, burgemeester Leiderdorp

"Door initiatieven te bundelen, rijgen we letterlijk gebieden aan elkaar tot één regionaal bijenlandschap."


Mariëlle van Dijk, projectmanager duurzame ontwikkeling Havenbedrijf Rotterdam
Mariëlle van Dijk, projectmanager duurzame ontwikkeling Havenbedrijf Rotterdam

"Transitie naar duurzaamheid moet je ook faciliteren. Daarin kunnen we elkaar helpen."

Maya van der Steenhoven, directeur Warmte Koude Bureau Zuid-Holland
Maya van der Steenhoven, directeur Warmte Koude Bureau Zuid-Holland

"Als je gezamenlijk werkt aan iets, is het effect groter dan wanneer je er alleen aan werkt."
Henk Prins voorzitter ondernemersvereniging BIZ Grote Polder Zoeterwoude
Henk Prins voorzitter ondernemersvereniging BIZ Grote Polder Zoeterwoude

"We werken aan een bij-vriendelijke modernisering van onze publiek-private ruimte."
Chris Versteegh, Senior Technologist HEINEKEN Netherlands Supply
Chris Versteegh, Senior Technologist HEINEKEN Netherlands Supply

"Door de samenwerking komen er veel kansen boven tafel om het beter te doen."
Joost Wesselingh, melkveehouder Die Barle Farms
Joost Wesselingh, melkveehouder Die Barle Farms

"Door Groene Cirkels komen veel partijen bij elkaar aan tafel die daadwerkelijk kunnen beslissen. Zo kun je snel concrete stappen nemen."