Hoofd content

Kennissessie Kaas en Bodemdaling – presentaties

5 juli 2021

De kennissessie van de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling werd door diverse partners en belangstellenden bezocht. De presentaties van de zestien bijeenkomsten zijn hieronder te downloaden.

Download de presentatie ‘Methoden van waterinfiltratie’ (PDF)
Idse Hoving (WLR)
Project: TKI

Download de presentatie ‘Hoe herken je kruidenrijk grasland?’ (PDF)
Wim Ozinga (WENR)
Project: Kruidenrijk grasland

Download de presentatie ‘Resultaten Waterinfiltratie Alblasserwaard’ (PDF)
Barend Meerkerk (PPP Agro Advies)
Project: POP3

Download de presentatie ‘Wat brengt kruidenrijk grasland op?’ (PDF)
Conny Bufe (WPR)
Project: Kruidenrijk grasland

Download de presentatie ‘Carbon Credits als verdienmodel’ deel 1 (PDF)
Kees de Jonge, Paul Bosch (Rabobank)
Project: Valuta voor Veen

Download de presentatie ‘Carbon Credits als verdienmodel’ deel 2 (PDF)
Alex Ouwehand (NMF ZH)
Project: Valuta voor Veen

Download de presentatie ‘Kansenkaart kruidenrijk grasland (en wat weidevogels nodig hebben)’ (PDF)
Tim Visser (WENR)
Project: Kruidenrijk grasland

Download de presentatie ‘Modelberekeningen en verdienmodellen’ (PDF)
Tanja de Koeijer (WECR)
Project: Verdienmodellen, TKI en Kruidenrijk grasland

Download de presentatie ‘Bodemleven in veenweide’ (PDF)
Jaap Bloem (WENR)
Project: Kruidenrijk grasland

Download de presentatie ‘Evaluatie van klimaatpositieve land- en bosbouw’ (PDF)
Irene Bouwma (WENR)
Project: KB farms & forests as carbon sinks

Download de presentatie ‘Living Lab Alblasserwaard’ (PDF)
Koos Biesmeijer (Naturalis)
Project: Living Lab Alblasserwaard

Download de presentatie ‘Groene Hart Spel’ (PDF)
Annelli Janssen (Drift)
Project: Accez

Download de presentatie ‘Quickscan Donkse Laagten’ (PDF)
Mags Dootjes (PZH) en Jesse Hennekam (Naturalis)
Project: LIFE IP

Download de presentatie ‘Systeemanalyse Alblasserwaard’ (PDF)
Edo Gies (WENR)
Project: TKI

Download de presentatie ‘Kruidenrijk grasland, inpassing in het melkveebedrijf’ (PDF)
Marleen Plomp (WLR)
Project: Kruidenrijk grasland

Download de presentatie ‘Maatschappelijke kosten-batenanalyse’ (PDF)
Ton de Nijs (RIVM)
Project: Ruimtelijke MKBA

Download de presentatie ‘Wat beweegt boeren?’ (PDF)
Judith Westerink (WENR)
Project: Kruidenrijk grasland