Hoofd content

Groene Cirkels genomineerd voor Beste Overheidsinnovatie

6 juli 2021

Groene Cirkels is genomineerd voor de ‘Beste Overheidsinnovatie van het Jaar 2021’. Op 6 juli zijn de 41 innovaties die meedingen naar de prijs bekend gemaakt. De verkiezing heeft tot doel de meest toonaangevende overheidsinnovaties een podium te bieden, kennis uit te wisselen en ter inspiratie te dienen voor overheidsorganisaties en overheidsmedewerkers. Op 18 november wordt de Award uitgereikt in de Ridderzaal.

Nog nooit eerder werd deze verkiezing georganiseerd. Welke genomineerde innovatie wordt de allereerste winnaar? Juryvoorzitter en burgemeester van Den Haag Jan van Zanen begeleidt de jury en de voorselectie commissie. In september maakt de jury bekend welke tien innovaties meedingen naar één van de drie finaleplekken. De winnaar wordt uitgeroepen tijdens de uitreiking van de Overheidsawards op 18 november in de Ridderzaal.

De Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De VOM organiseert de Overheidsawards in samenwerking met: ICTU, Interprovinciaal Overleg (IPO), NEderlandse Norm (NEN), Netwerk Publieke Dienstverleners (NPD), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging voor Bestuurskunde (VB), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Binnenlands Bestuur, Ordina en Publiek Denken.

Meer informatie: https://www.overheidsawards.nl/nieuws/verkiezing-beste-overheidsinnovatie-van-het-jaar-longlist-2021-bekend/