Hoofd content

De Groene Cirkels methode

Wat is er uniek aan onze aanpak?

Hoe werk je samen aan grote maatschappelijke duurzame opgaven met partijen die andere belangen hebben dan jij, maar die je wel nodig hebt om verder te komen? Groene Cirkels is een methode hiervoor. Invloedrijke bedrijven zoeken samen met overheden en kennisinstellingen naar een gemeenschappelijke droom. Dat gebeurt langs drie principes:

  1. iedere deelnemer voegt iets toe aan de alliantie,
  2. brengt zo het geheel verder en
  3. heeft er zelf individueel baat bij.

De afgelopen tijd zijn er binnen Groene Cirkels waardevolle lessen opgedaan voor het realiseren van duurzaamheid in samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en wetenschap. De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) onderzocht de methode en schreef er een essay over.

NSOB over de methode:

“Deze praktijk van zelf-gestuurde en radicale verduurzaming vanuit private en maatschappelijke partijen staat in schril contrast met de in de afgelopen periode vaak afgesloten ‘akkoorden’ die vaak tot beperkte snelheid en diepgang van de verduurzaming leiden. (...) Groene Cirkels is daarom een interessante vorm om breder in te zetten en zo de verduur­zaming te versnellen.”