Hoofd content

Groene Cirkels
HEINEKEN

Doel

Een schone, klimaatneutrale en klimaatbestendige HEINEKEN brouwerij in een klimaatneutrale keten, een duurzame economie en een aangename leefomgeving. Dat zijn de ambities van Groene Cirkels HEINEKEN. Met de natuur als uitgangspunt, realiseert deze cirkel programma’s rond de onderwerpen energie, water, grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving.

Gestart

2013

Partners

Logo HEINEKEN
Logo Provincie Zuid-Holland
Logo Wageningen University &  Research
Logo Naturalis
Logo Hoogheemraadschap van Rijnland

Thema's

Een duurzame maatschappij leeft van hernieuwbare energiebronnen en heeft haar materiaalstromen in kringlopen georganiseerd, vergelijkbaar met een natuurlijk ecosysteem. Wij zetten daarom ecosysteemdiensten centraal, waarbij de natuur wordt verbonden met private en publieke belangen.

Om een duurzame regio te creëren, moet er op meerdere terreinen tegelijk gewerkt worden. Daarom werken we rond vijf thema's:

 

ENERGIE

Stimuleren van duurzame energie en reductie van de emissie van broeikasgassen.

WATER

Verzekeren van voldoende en goed water.

GRONDSTOFFEN

Sluiten van grondstofkringlopen.

MOBILITEIT

Verduurzamen van mobiliteit en logistiek.‚Äč

LEEFOMGEVING

Verbeteren van de leefomgeving en versterken van biodiversiteit.

Contact

Ruud Pronk

HEINEKEN Netherlands Supply
ruud.pronk@heineken.com

Linneke van Heemskerck Duker

Provincie Zuid-Holland
l.van.heemskerckduker@pzh.nl