News

Perspectief voor biogasproductie en verbeterde mineralenkringloop

Published on
December 21, 2015

Bij de biogasproductie blijft het restproduct digestaat over dat kan dienen als mest. De Europese regelgeving bepaalt echter dat digestaat niet zomaar als kunstmestvervanger mag worden ingezet. Alterra Wageningen UR zocht voor de Heineken-brouwerij in Zoeterwoude uit of en hoe digestaat kan helpen de mineralenkringloop in de omgeving te sluiten.

Het onderzoek vond plaats in het kader van het initiatief Groene Cirkels, waarin Alterra, de provincie Zuid-Holland en Heineken de handen ineen geslagen hebben om te komen tot een energieneutrale brouwerij in een gezonde en aangename leefomgeving. In dit kader wil de brouwerij, die nu nog aardgas gebruikt om stoom voor het brouwproces op te wekken, overschakelen op het gebruik van dierlijke mest en eventueel berm- en natuurgras om via vergisting zelf biogas te produceren. Bij deze vergisting komt als restproduct digestaat vrij, dat in principe kan worden toegepast als (dierlijke) meststof. De bemestende werking is ongeveer hetzelfde als gewone dierlijke mest, maar digestaat geeft minder overlast van geur, onkruidgroei en pathogenen. Door vergisting van dierlijke mest kan de emissie van ammoniak en broeikasgassen sterk verminderd worden ten opzichte van reguliere mestverwerking. De dierlijke mest wordt namelijk afgesloten in de vergistingsinstallatie verwerkt. Alleen maar voordelen dus.

Toch kan digestaat niet zomaar voor bemesting in de omgeving van de brouwerij toegepast worden. Binnen de regels van de mestwetgeving leidt covergisting tot een extra aanvoer van stikstof en fosfaat. Binnen de mestnormen van de regio Zoeterwoude is daarvoor mogelijk geen plaats en dan zal het digestaat naar elders moeten worden vervoerd. En dat past niet in de wens om binnen de regio tot een gesloten mineralenkringloop te komen. Het zou mooi zijn als een deel van het kunstmestgebruik door een bewerkte vorm van digestaat vervangen kan worden, zodat mineralen binnen eigen regio hergebruikt kunnen worden.

“Digestaat heeft een lagere stikstofwerking dan kunstmest,’ zegt Alterra-onderzoeker René Rietra. “Door scheiding en omgekeerde osmose kan digestaat wel worden verwerkt tot een stikstofrijk mineralenconcentraat dat als kunstmestvervanger kan dienen. Het vervangen van kunstmest door een mineralenconcentraat uit digestaat kan in principe een belangrijke bijdrage leveren aan het sluiten van de stikstofkringloop bij de boeren in Zoeterwoude en omgeving.”

Nederland is in discussie met Brussel om het mineralenconcentraat uit mest of digestaat erkend te krijgen als kunstmest, bijvoorbeeld binnen derogatie of via wijziging van de Europese meststoffenverordening. “Alterra heeft duidelijk gemaakt dat vergisting van mest en een verdere verwerking van het digestaat een sleutelrol speelt bij het verwezenlijken van onze groene ambities,” zegt Koen Oome, programmamanager van de provincie Zuid-Holland. “Maar er zijn nog wel hobbels te nemen. Via proeven in de regio willen wij er meer ervaring mee opdoen. Zo kunnen we de boeren in de omgeving ook vertrouwd maken met de principes van mestvergisting ten bate van het milieu. En zo kunnen we ook Brussel overtuigen van de voordelen van deze methode als klimaatneutrale oplossing van de mestproblematiek.”

Klik hier voor het Groene Cirkels-rapport ‘Toepasbaarheid en effecten van bemesting met digestaat’