Helpdesk Bijenlandschap - Adviezen

Klik hieronder op de Adviezen per jaar om de lijsten uit te klappen. Wilt u ook een advies over welke maatregelen u kunt nemen voor bijen op uw terrein? Vul dan het aanvraagformulier in op de Helpdesk Bijenlandschap pagina.

Adviezen 2017

Bijenadvies 2017-2 ProRail spoorberm traject Alphen a/d Rijn-Leiden

Intercity op het spoor ter hoogte van Zoeterwoude. Op de voorgrond in de berm staan bloeiende wilgstruwelen.
Intercity op het spoor ter hoogte van Zoeterwoude. Op de voorgrond in de berm staan bloeiende wilgstruwelen.

Zijn er nestelgelegenheden mogelijk voor wilde bijen langs het spoor? Een trein raast met 140 km/uur over het spoor. Wat is dan de eis voor afstand van de nestelplek tot het spoor?

Deze en andere relevante vragen zijn door ProRail aan de bijenhelpdesk gesteld en worden beantwoord in het tweede verschenen advies van de bijenhelpdesk.


Bijenadvies 2017-1 Klinkenbergerplas

Overzicht over de Klinkenbergerplas vanaf de oostzijde. Op de voorgrond een deel van de grote plas en rechtsboven de kleine plas.
Overzicht over de Klinkenbergerplas vanaf de oostzijde. Op de voorgrond een deel van de grote plas en rechtsboven de kleine plas.

Eerste bijenadvies voor 2017 is een feit. Gemeente Oegstgeest heeft de bijenhelpdesk gevraagd wat er mogelijk gedaan kan worden voor wilde bijen en andere bestuivers rondom de Klinkenbergerplas in de gemeente Oegstgeest. Het advies gaat in op beplantingsmengsels, het aanleggen van nestelgelegenheid en het inrichten van een bijenvriendelijke helofytenfilter.